Eau'Hana 

Zalig Zwemmen

Watervrij, waterveilig, zelfredzaam; wat?

Een kind is watervrij, waterveilig of zelfredzaam als het bij een gebeurlijke val in het water naar de oppervlakte kan komen, zich draaien op de rug, en blijft drijven tot er hulp komt. Indien het kind reeds kan stappen, kan het leren zich opnieuw te draaien naar de buik, over een afstand trappelen naar de rand toe, om zo zelf uit het water te klimmen.

Hoe wij dat doen?
Op maat van het kind. In onze individuele lessen wordt gekeken wat het kind durft, wat het kan, en hoe het op zijn of haar tempo naar het zwem-drijf-zwemmen kan groeien. We werken hiervoor onder andere met drijfmiddelen, die enkel als tijdelijk hulpmiddel worden toegepast, om zo het kind aan te leren waar het naartoe moet, hoe het op een correcte en productieve manier kan drijven en bewegen in het water.

Een individuele aanpak betekent ook leren vertrouwen, vertrouwen in het water, vertrouwen tussen kind en zwemleraar. Maar bovenal groeit het vertrouwen in zichzelf en het eigen “kunnen”. Het kind leert door middel van specifieke ondersteuning en hulpmiddelen zelf stapsgewijs ervaren hoe het kan drijven en blijven drijven; hoe het draait van buik naar rug, en van rug naar buik; hoe het zich kan voortbewegen in het water; hoe het uit het water klimt, en zo uiteindelijk plezier beleeft tijdens het zwemmen. 

De lessen zelfredzaamheid/self-rescue/zwem-drijf-zwem zijn zo opgebouwd, dat ze je kind een zo groot mogelijke kans op overleven geven, wanneer het in water zou vallen. In geen geval vervangen ze het ouderlijk toezicht in de buurt van open water

Draai & Drijf

Het is een natuurlijke evolutie dat een kind op het droge eerst leert rollen, dan kruipen en daarna lopen. Op net dezelfde manier leren wij de kinderen aan, hoe te draaien naar hun rug, zodat ze kunnen ademen, en hoe ze ontspannen kunnen blijven drijven tot iemand hen oppakt.

ik wil meer weten

Trappel

Eens een kind zijn eerste stapjes zet op het droge, kan het ook in het water leren om na het drijven terug te draaien naar de buik, en te trappelen naar een doel toe. Zo komt het kind stapsgewijs naar het zwem-drijf-zwemmen, een natuurlijke manier van zwemmen.

ik wil meer weten

Oefen

Eens ze het “zwem-drijf-zwemmen” onder de knie hebben, blijft het een kwestie van oefenen, zodat ze hun vaardigheden blijven behouden, zelfs als hun lichaam groeit en verandert.

ik wil meer weten
Self-rescue zwemmen in een notendop

Waterveilig en zelfredzaam zwemmen

Geen zelfredzaamheid zonder waterveiligheid! Water, wat? Wel, het is belangrijk voor motorische ontwikkelingen het angstgevoel bij de kinderen in te dammen. En dat kan alleen door een emotionele band op te bouwen in een vertrouwde, rustige omgeving. Maar waar zelfredzaamheid vooral voor staat, is de vaardigheid om zelfstandig te drijven en te ademen zonder paniek, zich voortbewegend naar een veilig punt.

Zelfredzaam zwemmen is geen olympisch zwemmen, nee, het is een vorm van overlevingszwemmen. Al vanaf de leeftijd van 6 maanden kan een baby kennismaken met de nodige basics om het zwemplezier nadien te ontdekken: leren drijven, ontspannen én ademen wanneer nodig.

De Smart Fish methode, van watergewenning over self-rescue tot de klassieke zwemslagen

Wist je dat we bij Eau'Hana de allerkleinsten leren zwemmen met het stappenplan van de Smart Fish Methode? De Smart Fish methode (of het Learn-to-swim-programma) is een in Amerika ontwikkelde theorie uit de jaren '70 met Ginny Ferguson als grondlegger. ​“Hoe kan men kinderen zo vroeg mogelijk de basis geven voor het latere zwemmen, en zo vroeg mogelijk watervrij maken?”, dat was de vraag die Ferguson van olympische zwemmers kreeg en die de eerste bouwsteen vormde voor haar Smart Fish methode.. Die methode focust op 2 pijlers: een progressieve leermethode in combinatie met een gepersonaliseerde aanpak. 

In de eerste 3 niveaus worden baby’s vanaf 6 maanden aangeleerd over hoe ze zich zelfstandig kunnen draaien naar lucht, ademen en blijven drijven op hun rug. Kan je kind al stappen? Dan kan het alle onderstaande 5 niveaus volgens de SmartFish methode “doorzwemmen”. De kinderen leren het stuwen met de benen, zijn vaardig in het water, en kunnen zich boven en onder water voortbewegen. Net zoals de Vlaamse ZwemFed het in de nieuwe leerlijn zwemmen aanbeveelt, leren we bij Eau’Hana de kinderen na het “survivalzwemmen” eerst rugslag aan, daarna crawl, en dan daarna pas de klassieke schoolslag .

De 5 Stappen volgens de Smart Fish methode bij Eau'Hana

Stap 1

Ik durf onder water te kijken / Ik drijf op mijn buik / Ik glijd vooruit

Stap 2

Ik drijf op mijn rug / Ik drijf op mijn buik, draai me om, en drijf op mijn rug / Ik glijd naar een doel, kick met mijn benen

Stap 3

Ik drijf op mijn rug, draai me om en drijf op mijn buik / Ik Zwem-Drijf-Zwem met hulp

Stap 4

Ik Zwem-Drijf-Zwem met hulp / Ik kan me avontuurlijk in het water bewegen met een kick-en-draai zwembeweging.

Stap 5

Ik Zwem-Drijf-Zwem helemaal zelf! / Ik ben vol zelfvertrouwen in het water, en kan me bij elke diepte en over elke lengte door het water bewegen, naar de kant toe, en uit het water klimmen.

Foto's gemaakt door fotokaren.com